Người gửi: Hoàng Thị Ánh Hồng - Email: anhhongntb@gmail.com (19/09/2018 15:49)
Tiêu đề: Thêm file tiếng
Nội dung: Đúng là những ấn phẩm mà một người con Quảng Nam cần đọc nhưng mình nghĩ nếu như có thêm file tiếng nữa thì việc theo dõi sẽ dễ hơn.
Trả lời: Xin cảm ơn chị Hoàng Thị Ánh Hồng. Thư viện ấn phẩm tiếp thu ý kiến góp ý của chị và sẽ hoàn thiện dần. Mong chị tiếp tục tham khảo, nghiên cứu và có những ý kiến góp ý với Thư viện ấn phẩm.
1
Page size:
select
Items 1 to 10 of 1
Nội dung trả lời: *
Họ và tên: *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề: *
Nội dung: *
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh