LỜI GIỚI THIỆU

 

          Thư viện ấn phẩm (thuvienanpham.quangnam.dcs.vn) là thư viện điện tử được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Nam, được xây dựng theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện số hóa tư liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Văn hóa, Lịch sử truyền thống trên địa bàn tỉnh. Thư viện được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam-QTI , do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam trực tiếp quản lý.

          Thư viện ấn phẩm sẽ tiến hành số hóa và giới thiệu toàn bộ những ấn phẩm, công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành, đoàn thể; lịch sử đảng bộ địa phương; lịch sử đấu tranh cách mạng, các công trình nghiên cứu trên lĩnh vực văn hóa và các ấn phẩm khác liên quan do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, xuất bản trong thời gian qua; nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu sưu tầm, nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh và quý độc giả gần xa.

          Trước mắt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành số hóa các ấn phẩm do Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam xuất bản; các công trình lịch sử truyền thống các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và lịch sử Đảng bộ các huyện, thị, thành phố đã được thẩm định, xuất bản và phát hành từ trước đến nay.

          Trong quá trình thử nghiệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rất mong nhận được sự quan tâm góp ý nhận xét của các cơ quan, đơn vị và quý độc giả để Thư viện ấn phẩm được hoàn thiện hơn.