THƯ VIỆN ẤN PHẨM - ĐẢNG ỦY TỈNH QUẢNG NAM

Cơ quan quản lý: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
Địa chỉ: 16 Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam